Boerengolf voor onze gasten

boerengolf

Wat is Boerengolf?

Boerengolf is een leuke variatie op het reguliere golfspel. In plaats van een golfbal te gebruiken spelen de deelnemers (in groepen of individueel) met een kleine bal. De ‘club’ bestaat uit een steel met een klomp of houten hamer.

Spelregels

Op de baan spelen twee groepen of meerdere spelers tegen elkaar. In het begin (eerste ronde) slaan de spelers om de beurt de bal vanaf het afslagpunt. De bal die dan het verst van de vlag verwijderd is, is vervolgens aan slag. De bal mag altijd een clublengte verplaatst worden, maar nooit zo dat de bal dichter bij de vlag komt. De twee groepen of spelers lopen zo gezamenlijk het traject, tijdens de hele duur van het spel. Binnen een groep slaat men om de beurt. Molshopen mogen als afslaghulp gebruikt worden. Het doel is bereikt als de bal de vlag raakt.